28 Cdo 560/2008
Datum rozhodnutí: 05.08.2008
Dotčené předpisy:
28 Cdo 560/2008

28 Cdo 561/2008

28 Cdo 562/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem, ve věcech žalobkyně S. Ž., zastoupené advokátem, proti žalovaným:

1) Z. K., 2) m. T., 3) o. K., druhý a třetí žalovaný zastoupeni advokátkou, o určení vlastnického práva, vedených u Okresního soudu v Třebíči, pod sp. zn. 7 C 839/2003, sp. zn. 7 C 840/2003 a sp. zn. 7 C 841/2003, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 16. října 2007, č. j. 20 Co 110/2007-47, 20 Co 111/2007-84, 20 Co 121/2007-95 takto:

Dovolací soud spojuje ke společnému projednání věci sp. zn. 28 Cdo 560/2008, sp. zn. 28 Cdo 561/2008, sp. zn. 28 Cdo 562/2008.

Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 5. března 2008

JUDr. František Ištvánek, v. r.

předseda senátu