28 Cdo 5255/2008
Datum rozhodnutí: 07.01.2009
Dotčené předpisy: § 243 odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
28 Cdo 5255/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně

JUDr. Ivy Brožové a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a JUDr. Josefa Rakovského

v právní věci žalobkyně Ing. M. V., zastoupené obecným zmocněncem, proti žalovanotné A., a.s., zastoupené advokátem, o zaplacení částky 950.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Mladé Boleslavi pod sp. zn. 8 C 223/2005, o dovolání obou účastnic proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 12. 3. 2008, č. j. 30 Co 3/2008-376, takto:

I. Řízení o dovolání se zastavuje.

II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobkyně se domáhala, aby žalovaná byla uznána povinnou zaplatit jí částku 950.000,- Kč s příslušenstvím. Okresní soud v Mladé Boleslavi rozsudkem ze dne 2. 10. 2007, č.j. 8 C 223/2005-329, uložil žalované povinnost zaplatit žalobkyni částku 905.087,- Kč s příslušenstvím a ve zbytku žalobu zamítl.

K odvolání žalované Krajský soud v Praze rozsudkem ze dne 12. 3. 2008, č. j. 30 Co 3/2008-376, rozsudek soudu prvního stupně změnil tak, že žalobu v částce 78.882,- Kč s příslušenstvím a v části příslušenství z částky 826.205,- Kč zamítl, a ve zbytku rozsudek soudu prvního stupně potvrdil.

Proti rozsudku odvolacího soudu podaly obě účastnice dovolání, která vzaly společným podáním ze dne 3. 12. 2008 zpět s tím, že náklady řízení nepožadují.

Protože dovolání bylo vzato zpět, Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. dovolací řízení zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je dán tím, že obě účastnice se nároku na náhradu nákladů řízení vzdaly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 7. ledna 2009

JUDr. Iva Brožová, v. r.

předsedkyně senátu