28 Cdo 5076/2008
Datum rozhodnutí: 21.01.2009
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
28 Cdo 5076/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ludvíka Davida, CSc., a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., v právní věci žalobkyně Z. Š., proti žalovaným 1. Z. o. d. P. v l., a 2. Z. o. d. K., o 132.671,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Strakonicích pod sp. zn. 2 C 787/96, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 17. 7. 2008, č.j. 5 Co 1513/2008-130, takto:

I. Řízení o dovolání se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o dovolání.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích, shora označeným, byl zrušen částečný rozsudek Okresního soudu ve Strakonicích ze dne 21. 7. 2000, č.j. 2 C 787/96-63 a řízení proti druhému žalovanému bylo zastaveno. Žádný z účastníků nebyl zavázán k náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů.

Proti usnesení odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání.

Usnesením ze dne 9. 10. 2008 byla žalobkyně vyzvána soudem prvního stupně, aby si pro podání dovolání zvolila zástupce advokáta a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání (§ 241 odst. 1 o. s. ř.). Žalobkyně byla též upozorněna na následek nesplnění pokynu, spočívající v zastavení dovolacího řízení. Žalobkyni bylo usnesení doručeno dne 15. 10. 2008, ta však v soudem stanovené lhůtě 30-ti dnů nezmocnila advokáta ke svému zastoupení a nedostatek povinného zastoupení tak neodstranila.

Dovolací soud proto řízení o dovolání zastavil (§ 241 odst. 1, § 241b odst. 2, § 104 odst. 2 o. s. ř.).

Žalovaným nevznikly v řízení o dovolání žádné náklady.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 21. ledna 2009

JUDr. Ludvík David, CSc., v. r.

předseda senátu