28 Cdo 4884/2008
Datum rozhodnutí: 11.03.2009
Dotčené předpisy:

28 Cdo 4884/2008


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Ludvíka Davida, CSc., a JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., v právní věci žalobce Mgr. Z. S., proti žalovanému P. M., o 252.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 11 C 327/2004, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26. září 2007, č. j. 62 Co 288/2007-83, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Obvodní soud pro Prahu 4 rozsudkem ze dne 9. ledna 2007, č. j. 11 C 327/2004-59, ve znění opravných usnesení ze dne 16. února 2007, č. j. 11 C 327/2004-72a, a ze dne 2. května 2007, č. j. 11 C 327/2004-76, zamítl žalobu na vydání bezdůvodného obohacení ve výši 252.000,- Kč s příslušenstvím a rozhodl o náhradě nákladů řízení ve vztahu mezi účastníky a vůči státu.


K odvolání žalobce Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 26. září 2007, č. j. 62 Co 288/2007-83, rozsudek soudu prvního stupně ve výroku, jímž byla žaloba zamítnuta, potvrdil, zrušil jej ve výrocích o náhradě nákladů řízení a věc vrátil v uvedeném rozsahu soudu prvního stupně k dalšímu řízení.


Proti tomuto rozsudku podal žalobce na poště dne 28. 12. 2007 dovolání, které podáním ze dne 10. 10. 2008 vzal výslovně v plném rozsahu zpět.


Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) proto podle ustanovení § 243b odst. 5, věty druhé, o. s. ř. dovolací řízení zastavil.


O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o. s. ř., neboť žalobce sice zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, ale žalovanému v tomto stadiu řízení žádné náklady nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 11. března 2009


JUDr. Josef R a k o v s k ý


předseda senátu