28 Cdo 4637/2008
Datum rozhodnutí: 24.02.2009
Dotčené předpisy:

28 Cdo 4637/2008


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivy Brožové a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a JUDr. Josefa Rakovského, v právní věci žalobce J., o. a v. d., H. B., zastoupeného advokátem, proti žalované České republice Ú. p. z. s. v. v. m., o zaplacení částky ve výši 103.870,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 15 C 138/2007, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 25. 6. 2008, č. j. 18 Co 223/2008-56, takto:


I. Řízení o dovolání se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Žalobce se domáhal, aby žalovaná byla uznána povinnou zaplatit mu částku 103.870,- Kč s příslušenstvím. Obvodní soud pro Prahu 2 rozsudkem ze dne 24. 1. 2008, č. j. 15 C 138/2007-37, uložil žalované povinnost zaplatit žalobci částku 103.870,- Kč s příslušenstvím.


K odvolání žalované Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 25. 6. 2008, č. j. 18 Co 223/2008-56, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil.


Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání, které vzala podáním ze dne 17. 9. 2008 zpět.


Protože dovolání bylo vzato zpět, Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. dovolací řízení zastavil.


Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je dán tím, že žalobci prokazatelné náklady nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.


V Brně dne 24. února 2009


JUDr. Iva B r o ž o v á


předsedkyně senátu