28 Cdo 443/2009
Datum rozhodnutí: 04.03.2009
Dotčené předpisy:

28 Cdo 443/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně


JUDr. Ivy Brožové a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D. a JUDr. Josefa Rakovského, v právní věci žalobce J., o. a v. d., H. B., zastoupeného advokátem, proti žalované České republice Ú. pro z. s. ve v. m., pro doručení: Územní pracoviště H. K., o zaplacení částky ve výši 93.560,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 15 C 139/2007, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20.5.2008, č.j. 17 Co 109/2008-54, takto:


I. Řízení o dovolání se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Žalobce se domáhal, aby žalovaná byla uznána povinnou zaplatit mu částku 93.560,- Kč s příslušenstvím. Obvodní soud pro Prahu 2 rozsudkem ze dne 10.12.2007, č.j. 15 C 139/2007-31, uložil žalované povinnost zaplatit žalobci částku 93.560,- Kč s příslušenstvím.


K odvolání žalované Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 20.5.2008, č.j. 17 Co 109/2008-54, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil.


Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání, které vzala podáním ze dne 5.2.2009 zpět.


Protože dovolání bylo vzato zpět, Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř) podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. dovolací řízení zastavil.


Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je dán tím, že žalobci prokazatelné náklady nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.


V Brně dne 4. března 2009


JUDr. Iva Brožová, v. r.


předsedkyně senátu