28 Cdo 4401/2015
Datum rozhodnutí: 03.01.2017
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř., § 243b o. s. ř.28 Cdo 4401/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Olgou Puškinovou v právní věci žalobkyň a) Mgr. V. V. , a b) M. V. , zastoupené JUDr. Martou Černou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Senovážné nám. 23, proti žalované České republice - Státnímu pozemkovému úřadu se sídlem v Praze 3, Husinecká 1024/11a, IČ 013 12 774, o zaplacení finanční náhrady za nevydané pozemky ve výši 3.000.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 4 C 146/2012, o dovolání všech účastníků proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 11. června 2015, č. j. 58 Co 354/2014-128, takto:

Záhlaví usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 20. září 2016, č. j. 28 Cdo 4401/2015-170, se v části, v níž je uvedeno bydliště žalobkyně a) opravuje tak, že správně zní: M. .
O d ů v o d n ě n í :

Vzhledem k tomu, že v záhlaví usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 20. září 2016, č. j. 28 Cdo 4401/2015-170, došlo ke zjevné nesprávnosti, spočívající v chybném uvedení bydliště žalobkyně a), vydal dovolací soud podle ustanovení § 164 o. s. ř. a § 243b o. s. ř. toto opravné usnesení.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 3. ledna 2017

JUDr. Olga Puškinová
předsedkyně senátu