28 Cdo 4079/2013
Datum rozhodnutí: 04.02.2014
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.28 Cdo 4079/2013


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Petrem Krausem ve věci žalobkyně V. Š. , zastoupené Mgr. Blankou Morávkovou, advokátkou se sídlem v Branišovicích 101, proti žalované Zemědělské společnosti Čenkov a.s. , IČ: 60838558, se sídlem Malšice Čenkov čp. 76, zastoupené JUDr. Jaroslavem Večeřou, advokátem se sídlem v Praze 1, Nové Město, Opletalova 1417/25, o zaplacení částky 661.776,91 Kč s příslušenstvím , vedené u Okresního soudu v Táboře pod sp. z. 15 C 282/2009, v řízení o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích pobočka v Táboře ze dne 27. června 2013, č. j. 15 Co 673/2011-239, o opravě usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. ledna 2014, č. j. 28 Cdo 4079/2013-282, takto:

Písemné vyhotovení usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. ledna 2014, č. j. 28 Cdo 4079/2013-282 se podle § 164 občanského soudního řádu opravuje tak, že se v záhlaví uvedené nesprávné označení žalobkyně jako V. Š. nahrazuje uvedením správného jména V. Š. .

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. února 2014 Mgr. Petr K r a u s předseda senátu