28 Cdo 3785/2011
Datum rozhodnutí: 13.12.2011
Dotčené předpisy: § 236 odst. 1 o. s. ř., § 104 odst. 1 o. s. ř., § 243c odst. 1 o. s. ř.
28 Cdo 3785/2011


U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Petra Krause a soudců JUDr. Ludvíka Davida, CSc., a JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., ve věci žalobce P. Č. , s adresou pro doručování poste restante, 370 03 České Budějovice , zastoupeného JUDr. Lucií Bányaiovou, advokátkou se sídlem v Praze 2, Lazarská 13/8, proti žalovaným 1) Mgr. P. K. , a 2) správní orgán ČAK , o ustanovení zástupce, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 34 C 155/2009, o dovolání žalobce proti usnesení Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 9. května 2011, č. j. 34 C 155/2009-93, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Okresní soud v Českých Budějovicích (dále jen soud prvního stupně ) usnesením ze dne 9. května 2011, č.j. 34 C 155/2009-93, zamítl návrh žalobce na ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení (§ 30 odst. 2 občanského soudního řádu dále jen o. s. ř. ).

Proti označenému usnesení podal žalobce dovolání určené Nejvyššímu soudu, v němž se domáhal zrušení usnesení.

Dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští (§ 236 odst. 1 o. s. ř.).

V posuzované věci žalobce dovoláním napadá nikoliv rozhodnutí odvolacího soudu, nýbrž rozhodnutí soudu prvního stupně, které v dovolacím řízení přezkoumávat nelze (srov. § 201 o. s. ř., podle něhož je opravným prostředkem proti rozhodnutí soudu prvního stupně odvolání, pokud to zákon nevylučuje).

Jelikož funkční příslušnost soudu k projednání dovolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně není dána a nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, který brání tomu, aby dovolací soud mohl pokračovat v řízení o podaném dovolání (z judikatury srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. 9. 2003, sp. zn. 29 Odo 265/2003, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek č. 47, ročník 2006), Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 1 o. s. ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. za situace, kdy žalovaným, kteří by jinak měli na náhradu nákladů dovolacího řízení zásadně právo, v tomto řízení náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. prosince 2011
Mgr. Petr K r a u s, v. r.
předseda senátu