28 Cdo 3584/2006
Datum rozhodnutí: 26.04.2007
Dotčené předpisy:

28 Cdo 3584/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Roberta Waltra a JUDr. Ludvíka Davida, CSc. v právní věci žalobce A. I. a v. j. p. k. ČR, zastoupeného advokátkou, proti žalované Č. k. u., zastoupené advokátem, o zrušení rozhodnutí žalovaného, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 7 pod sp. zn. 26 C 104/2003, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26. 4. 2006, č.j. 11 Co 361/2005-206, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Ve shora označené právní věci vzal dovolatel své dovolání došlé soudu prvního stupně dne 12. 9. 2006, zpět podáním došlým Nejvyššímu soudu ČR dne 2.4.2007.


Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatele dovolací řízení zastavil podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř.


O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 146 odst. 2 věta první o.s.ř., § 151 odst. 1 o.s.ř. za použití § 243c odst. 1 o.s.ř.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 26. dubna 2007


JUDr. Josef Rakovský, v. r.


předseda senátu