28 Cdo 3516/2013
Datum rozhodnutí: 05.12.2013
Dotčené předpisy: § § 238 písm. d), předpisu č. 99/1963Sb.28 Cdo 3516/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a Mgr. Zdeňka Sajdla v právní věci žalobkyně České republiky České správy sociálního zabezpečení se sídlem v Praze 5, Křížová 25, proti žalované M. N. , o zaplacení 21.232,- Kč, vedené u Okresního soudu v Příbrami pod sp. zn. 10 C 196/2012, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 29. května 2013, č. j. 21 Co 207/2013 44, takto:


I. Dovolání žalobkyně se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 29. května 2013, č. j. 21 Co 207/2013 44, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť není přípustné, protože směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu, jehož napadeným výrokem bylo rozhodnuto o plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč (§ 238 písm. d/ o. s. ř.), proti němuž zákon tento mimořádný opravný prostředek nepřipouští podle ustanovení § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje podle § 243f odst. 3 o.s.ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 5. prosince 2013

JUDr. Josef R a k o v s k ý předseda senátu