28 Cdo 3215/2010
Datum rozhodnutí: 14.12.2010
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 věta druhá o. s. ř.
28 Cdo 3215/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Ludvíka Davida, CSc., a Mgr. Petra Krause, v právní věci žalobce A. H. , zastoupeného JUDr. Martinem Purkytem, advokátem se sídlem v Praze 5, Arbesovo nám. 257/7, proti žalovanému Pozemkovému fondu České republiky , IČ 45797072, se sídlem v Praze 3, Husinecká 1024/11, zastoupenému JUDr. Pavlem Šafářem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Široká 36/5, o nahrazení projevu vůle k uzavření smlouvy o převodu pozemků, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 16 C 98/2008, o dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 31. 3. 2010, č. j. 54 Co 77/2009-218, takto:

I. Řízení o dovolání se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :
Proti shora uvedenému rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, které písemným podáním ze dne 1. 11. 2010, došlým Nejvyššímu soudu dne 3. 11. 2010, vzal v plném rozsahu zpět.
Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatele dovolací řízení zastavil podle ustanovení § 243b odst. 5, věty druhé o. s. ř.
O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. prosince 2010

JUDr. Josef Rakovský, v. r.
předseda senátu