28 Cdo 297/2004
Datum rozhodnutí: 17.02.2004
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
28 Cdo 297/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Ludvíka Davida, CSc. a JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc. v právní věci žalobkyně Z. K., zastoupené advokátkou, proti žalovaným 1) Městské části P., zastoupené advokátem a 2) P. f. České republiky, pro doručování Praha 2, Slezská 7, o určení vlastnictví k nemovitostem podle zákona č. 229/1991 Sb., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 16 C 33/2003, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 21. 10. 2003, č. j. 15 Co 280/2003-31, takto:

I. Řízení o dovolání se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobkyně vzala podáním ze dne 2. 2. 2004 své dovolání v celém rozsahu zpět. Dovolací soud proto řízení o dovolání zastavil (§ 243b odst. 5 o. s. ř.).

Žádnému z účastníků nevznikly v řízení o dovolání jakékoli náklady.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 17. února 2004

JUDr. Josef Rakovský, v.r.

předseda senátu