28 Cdo 2901/2012
Datum rozhodnutí: 31.01.2014
Dotčené předpisy: § 164 předpisu č. 99/1963Sb.
28 Cdo 2901/2012
U S N E S E N Í
Úvodní část (záhlaví) a výrok rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 27. 11. 2012, 28Cdo 2901/2012, s e o p r a v u j í na toto znění:

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Ludvíka Davida, CSc., a Mgr. Petra Krause v právní věci žalobců: 1. Technomatu, státního podniku /v likvidaci/, IČ 0000 2321, Praha 1, Rybná č. 9, a 2. Vodních zdrojů, a. s., IČ 4527 4428, Praha 7, Komunardů 309/6, zastoupených JUDr. Vítězslavem Květenským, advokátem, 180 00 Praha 8, Křižíkova 13, 3. L. J., P., zastoupené Mgr. Milanem Králem, 150 00 Praha 5, Hrozenkovská č. 33, a 4. Premotu, Františkovy Lázně, s. r. o. , IČ 2637 4889, Františkovy Lázně, Chebská čp. 72, zastoupeného JUDr. Michalem Žižlavským, advokátem, 110 00 Praha 1, Široká 36/5, a dalších účastníků řízení: a) České republiky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště pro území Hlavního města Prahy, 120 00 Praha 2, Rašínovo nábřeží č. 42, a b) Pozemkového fondu ČR, 130 00 Praha 3, Husinecká 1024/11a, o určení vlastnictví k nemovitostem a o nahrazení rozhodnutí správního orgánu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 20C 500/2003, o dovolání dovolatele Premotu Františkovy Lázně, s. r. o. , IČ 2637 4889, Františkovy Lázně, Chebská čp. 72, zastoupeného JUDr. Michalem Žižlavským, advokátem, 110 00 Praha, Široká 36/5, proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. 3. 2007, sp. zn. 24Co 347/2006, takto:

I. Zamítá se dovolání dovolatele Premotu, Františkovy Lázně, s. r. o., Františkovy Lázně, s. r. o., Františkovy Lázně, Chebská čp. 72, proti výroku I. rozsudku Městského soudu v Praze z 19. 3. 2007, sp. zn. 24Co 347/2006, vydanému v právní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 20C 500/2003.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů tohoto řízení o dovolání . O d ů v o d n ě n í : K doložené žádosti žalobce Premotu Františkovy Lázně, s. r. o., podané dne 1. 2. 2013, bylo podle ustanovení § 164 občanského soudního řádu vydáno ve výroku uvedené opravné usnesení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.
V Brně dne 31. ledna 2014 JUDr. Josef Rakovský
předseda senátu