28 Cdo 2772/2006
Datum rozhodnutí: 27.08.2007
Dotčené předpisy:

28 Cdo 2772/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy


JUDr. Ludvíka Davida, CSc., a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobce P. Ž., za účasti 1) České republiky Ministerstva obrany, jednajícího prostřednictvím V. ú. p. p. z., a 2) Pozemkového fondu ČR, o vlastnictví k nemovitostem, vedené u Okresního soudu v Příbrami pod sp.zn.


13 C 118/2003, o dovolání J. P., proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 12. 4. 2006, č.j. 28 Co 205/2006-242, takto:


Dovolání se odmítá.


O d ů v o d n ě n í :


Usnesením výše označeným potvrdil Krajský soud v Praze usnesení Okresního soudu v Příbrami ze dne 25. 1. 2006, č.j. 13 C 118/2003-212, kterým tento soud rozhodl, že nepřipouští zastoupení žalobce obecným zmocněncem J. P.


Proti usnesení odvolacího soudu podal J. P. podání, označené jako dovolání, ač byli účastníci poučeni, že dovolání není přípustné.


Ustanovením § 239 o. s. ř., upravující alternativy přípustnosti dovolání proti nemeritorním usnesením vydaným v průběhu řízení, předmětnou možnost neuvádí


a tedy neumožňuje podat dovolání proti potvrzujícímu usnesení odvolacího soudu


o nepřipuštění zastoupení obecným zmocněncem.


Dovolací soud proto dovolání žalobce odmítl, aniž by se zabýval jeho povinným zastoupením v dovolacím řízení (243b odst. 5 věta první, § 218 písm. c/ o. s .ř.)


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.


V Brně dne 27. srpna 2007


JUDr. Ludvík David, CSc.


předseda senátu