28 Cdo 2720/2015
Datum rozhodnutí: 24.02.2016
Dotčené předpisy: § 166 o. s. ř.28 Cdo 2720/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Petra Krause a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a Mgr. Miloše Póla ve věci žalobce Mgr. V. S. , zastoupeného Mgr. Michalem Šimků, advokátem se sídlem v Praze 1, Šítkova 233/1, za účasti: 1) městská část Praha 10 , se sídlem v Praze 10, Vršovická 68, zastoupena JUDr. Janem Pavlokem, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 6, K Brusce 124/6, 2) hlavní město Praha , se sídlem v Praze 1, Mariánské náměstí 2/2, zastoupené JUDr. Janem Mikšem, advokátem se sídlem v Praze 2, Na Slupi 15, a 3) Technická správa komunikací hl. m. Prahy , se sídlem v Praze 5, Štefánikova 23, zastoupena JUDr. Jarmilou Cenklovou, advokátkou se sídlem v Praze 5, náměstí 14. října 159/6, o vlastnictví oprávněné osoby , vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 11 C 75/2008, o dovolání účastníků ad 1) a 2) proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 6. února 2014, č. j. 24 Co 15/2013 - 306, doplňujícím usnesením, takto:

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 6. ledna 2016, č. j. 28 Cdo 2720/2015 - 400, se doplňuje tak, že se současně zrušují i usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. srpna 2014, č. j. 24 Co 127/2014 - 322, a usnesení Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 24. dubna 2014, č. j. 11 C 75/2008 - 314, a i v tomto rozsahu se věc vrací Obvodnímu soudu pro Prahu 10 k dalšímu řízení.

O d ů v o d n ě n í :
V záhlaví označeným usnesením Nejvyšší soud zrušil rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 6. února 2014, č. j. 24 Co 15/2013-306, jakož i rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 24. října 2012, č. j. 11 C 75/2008-231, vyjma výroků pod body II, III a IV, a v tomto rozsahu věc vrátil Obvodnímu soudu pro Prahu 10 k dalšímu řízení.

Při rozhodování o věci samé Nejvyšší soud opomenul zrušit též další rozhodnutí vydané v řízení v prvním stupni a v odvolacím řízení konkrétně doplňující usnesení Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 24. dubna 2014, č. j. 11 C 75/2008 - 314, ve spojení s usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. srpna 2014, č. j. 24 Co 127/2014 - 322, jimiž bylo rozhodnuto o nákladech řízení, které vznikly státu (§ 148 odst. 1 o. s. ř.) a jež jsou na zrušovaném rozsudku odvolacího soudu (spolu s ním i rozsudku soudu prvního stupně) závislá (srov. § 243e odst. 2 věty třetí občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů dále jen o. s. ř. ).

Proto dovolací soud i se zřetelem k návrhu účastnice ad 2) zjednal nápravu vydáním tohoto (doplňujícího) usnesení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. února 2016


Mgr. Petr Kraus
předseda senátu