28 Cdo 2529/2010
Datum rozhodnutí: 03.01.2011
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
28 Cdo 2529/2010


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ludvíka Davida, CSc., a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., v právní věci žalobce J. U., zastoupeného JUDr. Ludvíkem Ševčíkem, advokátem v Brně, Kobližná 47/19, proti žalované Ing. A. T., zastoupené JUDr. Aloisem Deutschem, advokátem v Brně, Smetanova 757/17, o vydání nemovitostí, vedené u Okresního soudu v Uherském Hradišti pod sp. zn. 4 C 141/93, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Brně, pobočky ve Zlíně ze dne 17. 2. 2010, č. j. 59 Co 357/2009-420, takto:

I. Řízení o dovolání se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
III. Žalované se vrací zaplacený soudní poplatek za dovolání ve výši 5.000,- Kč, a to prostřednictvím Okresního soudu v Uherském Hradišti.

O d ů v o d n ě n í :

Žalovaná vzala dovolání ze dne 19. 5. 2010 podáním svého právního zástupce ze dne 13. 12. 2010 v plném rozsahu zpět.

Dovolací soud proto řízení o dovolání zastavil (§ 243b odst. 5 věta druhá o. s. ř.).

Žalobci nevznikly v řízení žádné náklady.

Žalované bude vrácen soudní poplatek za dovolání v plné výši 5.000,- Kč (§ 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích) prostřednictvím Okresního soudu v Uherském Hradišti.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 3. ledna 2011 JUDr. Ludvík D a v i d, CSc., v. r.
předseda senátu