28 Cdo 2445/2004
Datum rozhodnutí: 22.12.2005
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
28 Cdo 2445/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc., a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Ludvíka Davida, CSc., o dovolání D. K., zast. advokátem proti usnesení Krajského soudu v Brně z 18. prosince 2003, sp. zn. 17 Co 381/2003, vydanému v právní věci žalobkyně D. K., zast. advokátem proti žalovanému Česká republika, Pozemkový úřad Z. o zkrácení práv žalobkyně rozhodnutím správního orgánu, vedené pod sp. zn. 4 Nc 3063/2003 Okresního soudu ve Znojmě, takto:

I. Řízení o dovolání se zatavuje.

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení o dovolání.

O d ů v o d n ě n í :

Proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 18. prosince 2003 pod sp. zn. 17 Co 381/2003, jímž bylo potvrzeno usnesení soudu prvního stupně, Okresního soudu ve Znojmě ze dne 24. října 2003 pod sp. zn. 4 Nc 3063/2003, o odmítnutí podání žalobkyně ze dne 10 srpna 2003 podala dovolání žalobkyně.

K tomuto dovolání žalobkyně, zastoupená právním zástupcem podáním ze dne 1. 11. 2004 uvedla, že bere žalobu zpět v celém jejím rozsahu.

Podání žalobkyně posoudil dovolací soud na základě ustanovení § 41 odst. 2 o. s. ř., podle něhož každý úkon posuzuje soud podle jeho obsahu, i když je úkon nesprávně označen. Vůlí žalobkyně bylo u soudu ukončit probíhající spor; vzhledem k tomu, že v důsledku právní moci usnesení odvolacího soudu bylo možné tohoto cíle dosáhnout jen zpětvzetím dovolání, posoudil dovolací soud v tomto smyslu podané zpětvzetí a na základě § 243c odst. 1 o. s. ř. se zřetelem k ustanovení § 243b odst. 5 věta 2 o. s. ř. řízení zastavil.

Žalovanému, který by měl v důsledku zastavení řízení o dovolání právo na náhradu nákladů řízení, náklady nevznikly. Proto nebylo potřebné rozhodovat o jejich náhradě.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 22. prosince 2005

JUDr. Oldřich J e h l i č k a , CSc., v. r.

předseda senátu