28 Cdo 242/2008
Datum rozhodnutí: 09.04.2009
Dotčené předpisy:

28 Cdo 242/2008


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a soudců JUDr. Ludvíka Davida, CSc., a JUDr. Josefa Rakovského v právní věci žalobce Ing. S. H., zastoupeného advokátkou, proti žalované J. H., zastoupené advokátkou, o zaplacení částky 172.500,- Kč s příslušenstvím a částky 7.500,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 14 C 47/2003 a pod sp. zn. 11 C 8/2003, o dovoláních žalobce i žalované proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 21. září 2007, č. j. 13 Co 299,450/2007- 198, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Krajský soud v Plzni rozsudkem ze dne 21. září 2007, č. j. 13 Co 299,450/2007- 198, potvrdil rozsudky Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 25. dubna 2007, č. j. 14 C 47/2003-172, a ze dne 8. prosince 2006, č. j. 11 C 8/2003-106, a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.


Proti tomuto rozhodnutí odvolacího soudu podali oba účastníci dovolání datovaná dny 14. a 18. prosince 2007, která podáními ze dnů 19. září 2008 (žalobce) a 23. února 2009 (žalovaná) vzali v celém rozsahu zpět.


Protože dovolání byla vzata zcela zpět, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) podle ustanovení § 243b odst. 5, věty druhé, o.s.ř. dovolací řízení zastavil.


O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o. s. ř. s tím, že obě strany sporu vzaly po vzájemné dohodě svá dovolání zpět.


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 9. dubna 2009


JUDr. Jan E l i á š, Ph.D., v. r.


předseda senátu