28 Cdo 2405/2004
Datum rozhodnutí: 25.04.2005
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
28 Cdo 2405/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ludvíka Davida, CSc. a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc. v právní věci žalobce Bytové družstvo R. N., zastoupeného advokátkou, proti žalovaným 1/ L. K. a 2/ M. K., zastoupeným advokátkou, o určení vlastnictví ke garáži, vedené u Okresního soudu v Novém Jičíně pod sp.zn. 8 C 106/2003, o dovolání žalovaných proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 11.6.2004, č.j. 42 Co 169/2004-74, takto:

I. Řízení o dovolání se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o dovolání.

O d ů v o d n ě n í:

Proti výše označenému rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě podali žalovaní prostřednictvím Okresního soudu v Novém Jičíně dne 13.9.2004 dovolání, které podáním své právní zástupkyně k témuž soudu ze dne 8.10.2004 vzali v plném rozsahu zpět.

Dovolací soud proto řízení o dovolání zastavil (243b odst. 5 věta druhá o.s.ř.).

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst.1 a § 146 odst.2 věty první o.s.ř. tak, že žádný z účastníků nemá na jejich náhradu právo. Žalovaní sice z procesního hlediska zavinili zastavení dovolacího řízení, avšak žalobci žádné náklady nevznikly; strany navíc uzavřely mimosoudní dohodu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 25. dubna 2005

JUDr. Ludvík David, CSc., v. r.

předseda senátu