28 Cdo 2350/2013
Datum rozhodnutí: 16.12.2014
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.28 Cdo 2350/2013 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Petra Krause a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a Mgr. Miloše Póla ve věci žalobce Ing. J. H. , P., zastoupeného Mgr. Terezou Královou, advokátkou se sídlem v Praze 2, Vinohradská 45, proti žalovaným: 1) M. B., P., 2) P. L. , P., a 3) J. L. , S., žalovaným 1) a 3) zastoupeným JUDr. Zorkou Černohorskou, advokátkou se sídlem v Příbrami, Balbínova 384, o zaplacení částky 861.125,01 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 7 C 314/2008, o návrhu žalovaných 1) a 3) na opravu usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. října 2014, č. j. 28 Cdo 2350/2013-275, takto:

Návrh na vydání opravného usnesení se zamítá .
O d ů v o d n ě n í :
Žalovaní 1) a 3) podali návrh na opravu výroku II v záhlaví označeného usnesení Nejvyššího soudu, vytýkaje Nejvyššímu soudu, že tímto výrokem jim nepřiznal právo na náhradu nákladů dovolacího řízení, na níž mají zásadně právo, ačkoliv v dovolacím řízení je zastupující advokátka podala písemné vyjádření k dovolání.
Nejvyšší soud neshledal návrh na opravu usnesení důvodným, neboť podle § 164 občanského soudního řádu (za použití § 167 odst. 2 a 243b o. s. ř.) lze opravit toliko chyby v psaní a v počtech nebo jiné zřejmé nesprávnosti. O případ takové zjevné nesprávnosti v posuzované věci nejde. Podaným návrhem žalovaní 1) a 3) sledují změnu nákladového výroku rozhodnutí (jenž je odůvodněn závěrem, že těmto účastníkům v řízení o žalobcově dovolání jež bylo odmítnuto jako nepřípustné účelně vynaložené náklady nevznikly). Změna obsahu rozhodnutí však postupem podle § 164 o. s. ř. proveditelná není (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. prosince 2009, sp. zn. 30 Cdo 2551/2007, dostupné na www.nsoud.cz ).
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 16. prosince 2014 Mgr. Petr Kraus
předseda senátu