28 Cdo 2240/2011
Datum rozhodnutí: 03.08.2011
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř., § 224 odst. 1 o. s. ř., § 146 odst. 2 o. s. ř.
28 Cdo 2240/2011


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a soudců JUDr. Josefa Rakovského a Mgr. Petra Krause ve věci žalobce J. L. , zastoupeného Ing. Mgr. Jaroslavem Kuželem, advokátem se sídlem v Jičíně, Šafaříkova 161, proti žalovaným 1. K. P. , a 2. H. P. , o vydání bezdůvodného obohacení, vedené u Okresního soudu v Jičíně pod sp. zn. 7 C 4/2008, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30. listopadu 2010, č. j. 25 Co 310/2010-99, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:


Okresní soud v Jičíně usnesením ze dne 28. 4. 2010, č. j. 7 C 4/2008-79, odmítl žalobu, jíž se žalobce po žalovaných domáhal vydání bezdůvodného obohacení (výrok I.), rozhodl o náhradě nákladů řízení (výrok II.) a vrácení soudního poplatku (výrok III.).
K odvolání strany žalující Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 30. 11. 2010, č. j. 25 Co 310/2010-99, usnesení soudu prvního stupně potvrdil ve výrocích I. a III. (výrok I.), změnil je v nákladovém výroku II. (výrok II.) a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení (výrok III.).
Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání, doručené soudu prvního stupně dne 22. 2. 2011, jež posléze vzal podáním, doručeným témuž soudu dne 12. 5. 2011, zpět. Nejvyšší soud tedy jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) podle ustanovení § 243b odst. 5, věty druhé, o. s. ř. dovolací řízení zastavil.
O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o. s. ř. s tím, že žalovaným žádné náklady nevznikly.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 3. srpna 2011
JUDr. Jan Eliáš, Ph.D.
předseda senátu