28 Cdo 1986/2013
Datum rozhodnutí: 29.08.2013
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 243f odst. 3 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.
28 Cdo 1986/2013
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D. a Mgr. Zdeňka Sajdla, v právní věci žalobkyně A. B. , bytem v K., K., pošta D., proti žalovanému P. V. , bytem v P., zastoupenému JUDr. Milošem Vostrovským, advokátem se sídlem v Praze 2, Lublaňská 40, o určení vlastnictví, vedené u Okresního soudu v Klatovech pod sp. zn. 4 C 132/2005, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 21. 3. 2013, č. j. 15 Co 137/2013-380, takto:

I. Řízení o dovolání žalobkyně se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 21. 3. 2013, č. j. 15 Co 137/2013-380 podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatelka nesplnila podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek. V Brně dne 29. srpna 2013 JUDr. Josef Rakovský
předseda senátu