28 Cdo 1950/2009
Datum rozhodnutí: 02.07.2009
Dotčené předpisy:

28 Cdo 1950/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ludvíka Davida, CSc., a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., v právní věci žalobkyně A. R., zastoupené advokátem, proti žalovanému A. T. v likvidaci, o peněžní náhradu za živý a mrtvý inventář, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 15 C 127/2007, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. 6. 2008, č. j. 11 Co 66/2008-67, takto:


Řízení se zastavuje.


Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o dovolání.


O d ů v o d n ě n í :


Usnesením Krajského soudu v Ostravě výše označeným bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 29. 11. 2007, č.j. 15 C 127/2007-57, kterým bylo řízení o finanční náhradu za živý a mrtvý inventář podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, zastaveno pro překážku litispendence (§ 104 odst. 1 o. s. ř.).

Proti usnesení odvolacího soudu podala žalobkyně v zákonné lhůtě dovolání, které bylo dne 26. 6. 2009 vzato zpět.


Dovolací soud proto dovolací řízení zastavil (§ 243b odst. 5 o. s. ř.).


Žalobkyně sice z procesního hlediska zavinila zastavení dovolacího řízení, žalovanému však v tomto řízení žádné náklady nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.


V Brně dne 2. července 2009


JUDr. Ludvík D a v i d, CSc., v. r.


předseda senátu