28 Cdo 1910/2011
Datum rozhodnutí: 13.07.2011
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.
28 Cdo 1910/2011


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ludvíka Davida, CSc., a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., ve věci podání P. P., proti žalovaným: 1) Česká republika - Ministerstvo spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, 2) N. U. P., 3) M. H., 4) J. C., Praha 2, 5) A. S., o 50.000,- Kč a příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp.zn. 26 C 236/2007, směřující proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. 9. 2009, č.j. 55 Co 408/2008-53, takto

Řízení o dovolání se zastavuje.
Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :


Ve věci odvolací soud potvrdil rozhodnutí soudu prvního stupně.
Ve vztahu k rozhodnutí odvolacího soudu zaslal P. P. podání, která tituloval jako Dovolání k NS a Stížnost k ÚS ČR.
Jmenovaný není ve věci právně zastoupen, přičemž tento nedostatek řízení ani po obdržení výzvy (dne 10. 5. 2011, č.l. 131) neodstranil.
Z tohoto důvodu Nejvyšší soud rozhodl na základě ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. o zastavení dovolacího řízení ve věci.
Z dosavadního průběhu dovolacího řízení nelze identifikovat žádné náklady, které by snad měly být někomu k náhradě přisouzeny.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. července 2011

JUDr. Ludvík D a v i d, CSc.
předseda senátu