28 Cdo 1743/2012
Datum rozhodnutí: 12.04.2013
Dotčené předpisy: § 164 předpisu č. 99/1963Sb.
28 Cdo 1743/2012
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Josefem Rakovským v právní věci žalobce Klubu ,,Prameny Ostrava Svazu vodáků Moravy a Slezska, IČ 61181101, se sídlem v Ostravě, Dolní 30, zastoupenému JUDr. Alešem Vídenským, advokátem se sídlem v Ostravě - Moravské Ostravě, Sokolská třída 22/966, proti žalovanému Svazu vodáků Moravy a Slezska, občanskému sdružení, IČ 15502473, se sídlem v Ostravě, Dolní 30, zastoupenému JUDr. Petrem Prokopiusem, advokátem se sídlem v Opavě, Lidická 792/17, o majetkové vyrovnání, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 17 C 214/2008, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 11. 2011, č. j. 57 Co 261/2011-118, takto:

Záhlaví usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 4. 7. 2012, č. j. 28 Cdo 1743/2012-139, opravuje se v označení žalobce na správné znění žalobce Klubu Prameny Svazu vodáků Moravy a Slezska .

O d ů v o d n ě n í:
V písemném vyhotovení shora uvedeného usnesení byl žalobce označen jako Klub Prameny Ostrava Svazu vodáků a Slezska , ač podle obsahu spisu jeho správné označení je Klub Prameny Ostrava Svazu vodáků Moravy a Slezska .
Za použití ustanovení § 164 o. s. ř., části před středníkem, které je použitelné i pro dovolací řízení (§ 243c odst. 1 o. s. ř.) předseda senátu dovolacího soudu opravil tuto zřejmou chybu v psaní nyní vydaným opravným usnesením.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. dubna 2013
JUDr. Josef Rakovský
předseda senátu