28 Cdo 1621/2008
Datum rozhodnutí: 04.06.2008
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
28 Cdo 1621/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy

JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a JUDr. Ludvíka Davida, CSc., v právní věci žalobce S. b. d. R., zastoupeného advokátkou, proti žalované P. spol. s r.o., zastoupené advokátem, o 625.566,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 28 C 194/97, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 14. února 2007, č. j. 23 Co 395/2006-265, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Obvodní soud pro Prahu 4 rozsudkem ze dne 12. 5. 2006, č. j. 28 C 194/97-249, žalobu na zaplacení částky 625.566,- Kč s příslušenstvím zamítl a rozhodl o náhradě nákladů řízení ve vztahu mezi účastníky i vůči státu.

K odvolání žalobce Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 14. 2. 2007, č. j.

23 Co 395/2006-265, ve spojení s (opravným) usnesením ze dne 22. 11. 2007, č. j. 23 Co 395/2006-296, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Žalobce podal proti tomuto rozsudku dovolání, které posléze vzal podáním ze dne 11. 1. 2008 v plném rozsahu zpět.

Vzhledem k tomuto procesnímu úkonu dovolatele Nejvyšší soud ČR jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) podle § 243b odst. 5, věty druhé, o.s.ř. dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1, a § 146 odst. 2, věty první o.s.ř., neboť žalobce sice zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, ale žalované v tomto řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. června 2008

JUDr. Josef Rakovský, v. r.

předseda senátu