28 Cdo 1582/2007
Datum rozhodnutí: 09.05.2007
Dotčené předpisy:

28 Cdo 1582/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Roberta Waltra a JUDr. Ludvíka Davida, CSc., v právní věci žalobce J. S., proti n. ž., o zapsání vlastnického práva, vedené u Okresního soudu Praha - východ pod sp. zn. 3 C 211/2005, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 3. 1. 2006, č.j. 30 Co 561/2005-14, takto:


I. Řízení o dovolání se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Ve shora označené právní věci vzal dovolatel své dovolání došlé soudu prvního stupně dne 11. 4. 2006, zpět podáním došlým témuž soudu dne 11. 1. 2007.


Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatele dovolací řízení zastavil podle ustanovení § 243b odst. 5, věty druhé o. s. ř.


O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 146 odst. 1 věta první o. s. ř., § 151 odst. 1 o. s. ř. za použití § 243c odst. 1 o. s. ř.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 9. května 2007


JUDr. Josef Rakovský , v. r.


předseda senátu