28 Cdo 1515/2006
Datum rozhodnutí: 28.08.2007
Dotčené předpisy:
28 Cdo 1515/2006

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ludvíka Davida, CSc., a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobkyň a/ R. V., b/ Ing. B. K., c/ Mgr. H. D., všechny zastoupené advokátem, proti žalovanému P. H., zastoupenému advokátkou, o zaplacení 497.036,- Kč s příslušenstvím a o vzájemném návrhu žalovaného o zaplacení 1,308.817,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 12 C 188/98, takto:

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 6. 2007, č. j. 28 Cdo 1515/2006-196, se opravuje tak, že se jedná o dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. 12. 2005, č. j. 20 Co 387/2005-179, a nikoliv Krajského soudu v Praze.

O d ů v o d n ě n í :

V označeném usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 6. 2007 byla písařská chyba, kdy byl namísto dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. 12. 2005, č. j. 20 Co 387/2005-179, uveden Krajský soud v Praze.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 28. srpna 2007

JUDr. Ludvík D a v i d, CSc., v. r.

předseda senátu