28 Cdo 1274/2010
Datum rozhodnutí: 18.08.2010
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.
28 Cdo 1274/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem ve věci žalobce Státní statek hlavního města Prahy, v likvidaci , se sídlem v Praze 5, Holečkova 8, zastoupeného JUDr. Petrem Medunou, advokátem, se sídlem v Praze 1, Revoluční 1044/23, proti žalovanému Pozemkovému fondu České republiky , IČ: 45797072, se sídlem v Praze 3, Husinecká 1024/11a, o určení práva hospodaření, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10, pod sp. zn. 21 C 373/2005, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. září 2009, č.j. 54 Co 532/2007-81, takto:

Výrok rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 21. července 2010, č. j. 28 Cdo 1274/2010 -108, se opravuje tak, že rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 30. září 2009, č. j. 54 Co 532/2007-81, a rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 3. července 2007, č. j. 21 C 373/2005-36, se z r u š u j í a věc se vrací Obvodnímu soudu pro Prahu 10 k dalšímu řízení.
O d ů v o d n ě n í : Ve výroku rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 21. července 2010, č. j. 28 Cdo 1274/2010-108, bylo nesprávně uvedeno, že se zrušuje rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 3. července 2007, č. j. 21 C 373/2005 - 36, a že se věc vrací Obvodnímu soudu pro Prahu 4 k dalšímu řízení. Správně mělo být uvedeno, že se zrušuje rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 3. července 2007, č. j. 21 C 373/2005-36 a že věc se vrací Obvodnímu soudu pro Prahu 10 k dalšímu řízení.

Postupem podle § 243c odst. 1 a § 164 o. s. ř. bylo výše vysvětlené pochybení napraveno.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 18. srpna 2010
JUDr. František I š t v á n e k, v. r.
předseda senátu