28 Cdo 1243/2015
Datum rozhodnutí: 29.07.2015
Dotčené předpisy: § 243f odst. 3 předpisu č. 99/1963Sb.
28 Cdo 1243/2015U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Petra Krause a soudců Mgr. Miloše Póla a JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., v právní věci žalobkyně J. Ž. , zastoupené JUDr. Alešem Pillerem, advokátem se sídlem v Brně, Veselá 237/37 proti žalované VOS zemědělců, a. s. , IČ 25309030, se sídlem ve Velkých Opatovicích, Dlouhá 599, zastoupené JUDr. Jiřím Hanečkem, advokátem se sídlem v Ivanovicích na Hané, Palackého náměstí 796, o zaplacení 189.071,- Kč , vedené u Okresního soudu v Blansku pod sp. zn. 4 C 809/2005, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 4. listopadu 2014, č. j. 37 Co 449/2011-317, t a k t o:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.
Odůvodnění:
Žalovaná podala k Nejvyššímu soudu dovolání proti v záhlaví citovanému rozsudku Krajského soudu v Brně, které v průběhu dovolacího řízení svým podáním ze dne 10. 7. 2015 vzala zpět a navrhla zastavení dovolacího řízení.

Nejvyšší soud, jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.), s ohledem na zpětvzetí dovolání, dovolací řízení postupem podle ustanovení § 243c odst. 3 o. s. ř., věty druhé, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále také o. s. ř.), zastavil. Dovolací přitom postupoval podle o. s. ř. ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (viz čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterými se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Bylo-li dovolací řízení zastaveno, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů této fáze řízení odůvodněno (srov. § 243f odst. 3, věta druhá, o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. července 2015

Mgr. Petr Kraus
předseda senátu