28 Cdo 1093/2011
Datum rozhodnutí: 13.07.2011
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 o. s. ř.
28 Cdo 1093/2011
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ludvíka Davida, CSc., a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., ve věci žalobce P. P., proti žalovaným 1) České republice Ministerstvu spravedlnosti České republiky, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, 2) Z. Š., soudci Obvodního soudu pro Prahu 2, se sídlem v Praze 2, Francouzská 19, 3) L. Ř., soudci Vrchního soudu v Praze, se sídlem v Praze 4, Nám. Hrdinů 1300, 4) N. Ž., soudci Vrchního soudu v Praze, se sídlem tamtéž, 5) D. J., soudci Vrchního soudu v Praze, se sídlem tamtéž, o 10.000.000,- Kč s příslušenstvím, nejasné podání, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 12 C 274/2009, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19. 4. 2010, č. j. 58 Co 143/2010-67, takto:
I. Řízení o dovolání se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Usnesením Městského soudu v Praze shora označeným bylo ve výroku I. potvrzeno usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 1. 2. 2010, č. j. 12 C 274/2009-42, kterým byla ve výroku I. pro neodstraněné vady odmítnuta žaloba ze dne 9. 8. 2009, doručená soudu dne 10. 8. 2009. Odvolacím soudem bylo rovněž stanoveno, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení (výrok II.).
Ve vztahu k rozhodnutí odvolacího soudu zaslal P. P. podání, která tituloval jako Dovolání a Stížnost, přesněji pak hovoří o dovolání k Nejvyššímu soudu a stížnosti k Ústavnímu soudu České republiky.
Jelikož při podání dovolání nebyl dovolatel zastoupen advokátem, ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání (§ 241 o. s. ř.), soud prvního stupně jej usnesením ze dne 28. 12. 2010, č. j. 12 C 274/2009-104, doručeným mu dne 31. 1. 2011, vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranil ve lhůtě 10 dnů od doručení tohoto usnesení k tomu ovšem nedošlo.
Vzhledem k tomu, že dovolatel v posuzované věci i přes výzvu soudu prvního stupně neodstranil nedostatek povinného zastoupení v dovolacím řízení, který je nutnou zákonem stanovenou podmínkou pro podání dovolání, Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o dovolání zastavil.
Z dosavadního průběhu dovolacího řízení nelze identifikovat žádné náklady, které by snad měly být někomu k náhradě přisouzeny.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.
V Brně dne 13. července 2011

JUDr. Ludvík D a v i d, CSc.
předseda senátu