28 Cdo 1032/2012
Datum rozhodnutí: 11.09.2012
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.
28 Cdo 1032/2012


U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ludvíka Davida, CSc., a soudců Mgr. Zdeňka Sajdla a JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., ve věci žalobců a) JUDr. J. V., b) J. S. , zast. JUDr. Zdeňkem Boučkem, advokátem v Brně, Šumavská 31, proti žalované obci Víceměřice, IČ: 00288888, se sídlem ve Víceměřicích 26, zast. JUDr. Karlem Střelcem, Ph.D., advokátem se sídlem ve Vyškově, Masarykovo nám. 47/33, o zaplacení 660.154,40 Kč s příslušenstvím , vedené u Okresního soudu v Prostějově pod sp. zn. 5 C 67/2005, o dovolání žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 21. června 2011, č. j. 17 Co 8/2010-199, opravným usnesením takto:

V záhlaví písemného vyhotovení rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 31. května 2012, č. j. 28 Cdo 1032/2012-267, se nesprávné označení právního zástupce žalované Mgr. Petr Zapletal, advokát se sídlem ve Vyškově, Palánek 250/1 opravuje na správně znějící označení JUDr. Karel Střelec, Ph.D., advokát se sídlem ve Vyškově, Masarykovo nám. 47/33 .

O d ů v o d n ě n í
V záhlaví písemného vyhotovení výše popsaného rozsudku Nejvyššího soudu došlo k chybnému označení právního zástupce žalované. Nejvyšší soud proto uvedenou zjevnou nesprávnost odstranil opravným usnesením (§ 164 občanského soudního řádu).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. září 2012

JUDr. Ludvík David, CSc., v. r.
předseda senátu