27 INS 3246/2012
Pruhláieníduruřujicihn orgánu: Odesílatel: u Eáslllu '[přsemnmtl byla dodána indeudirnał dne u' hodin .......... .. minut. Protože adresní! nebyli EBSIÍÍHII. hjia :Mlha

Krajský Süud v' Plan] Vcleslavínpva 4U 3ü6 l? Plgen

tphemnnalj vluřrna du dumüvní "eba jlnř HMÍLHI'I DUHUĚEHHH DD ULHSTHÍCH HUHDULA Typ HI.

ET IHH 314152011 H-Člů JD w. lh .

|ł|||||í|||i|šil|Ě|| |n|E|||ł|||iNliă||ł ir 1 É' E E-5-

J' n

'flll li'I i :ił

_-1*.

!'l |'1| r I|||I '|!1||I li! . | '. II! 15 au'i5 ňdrtłSát: Petra thknvá. nur. ÚZEI-1.19

Karla 'Šipka !356 35ů ül Sükülüv

Martina EiüukupováJména a příjmem' "ti umhyľdmułnmde Jména a přijmení malby, která Iáiillul přenala'Mall Hill-III. která :ásilku přE'i'IIIiI, k admátwiWuji pimeti těm zásilky dm:PHIp'Is Huby. která Iáaillm pímaiaSpisová značka: Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-v Iulvvlvl v-v l II I v u I I l vvlvvl Iv-lvl.

27INS 3246/2012 B-46 JD, tisková skupina 19252-5/2016 LHŮTA Lhůta: 15.06.2016

2VSPH460_16.docx 2016/05/10 13:00:36 Mgr. lng. Müllerová anonymizovano , anonymizovano , IČ: 14708353, ins. správce, ID: MüLLEROHANA615909 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Müllerová-Mgr. lng. anonymizovano Müllerová, Koterovská 29, Plzeň, 326 00 ID DS: zyuyanf

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 26.05.201610:37:17 26.05.201610:37:18

Jana Dobrá 26.05.2016 10:37:21

Zprávu vypravil: Doručeno:

26.05.201610:37:18

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

26.05.2016 10:37:21 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

27.05.2016 08:29 Kontrolu provedl: Bartovská Karla

27.05.2016 01 :21Spisová značka:27INS 3246/2012 Identifikace dotazuzl9252-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:26.05.2016 09:33 Kontrolu provedl: Dobrá Jana

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů

DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:1 adresátůTypľins. správce

AdresátzMgr. Ing. Müllerová anonymizovano , anonymizovano , IČ: 14708353, ins. správce

Údaje o schránce: typzpFo INSSPR

Název DS anonymizovano Müllerová, firma:

IČ: 14708353

Adresa: Koterovská /29, 32600 Plzeň, CZ anonymizovanoID DS:zyuyanf lDzMÚLLEROHANA615909

Stav DS Přístupná

anonymizovano Müllerová-Insolvenční správce

1nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:1 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:1 adresátů

AdresátzBobková Petra, nar. fyzická

02.04.1971, TYP: fyzická

FO, Bobková, Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Hledáno v DS:typ: Petra, 02.04.1971

lDzBOBKOVÁPETR020471

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSZPCPM Strana 1 z 1

AAM112Ri Vrchní suud v Praze úsek insalvsnčníhu soudnictví Nám. Hrdinů 1300 140 üü Praha 4KEPL EF" IMS Słdăfžülł 2 VSPH 4501120101347

Krajský smrti v Flani

Uslaslavinava au Ernuli: HE 'ur Pllnl. Düslu: 15 05-2015 ÚE.ů1

Pasti itranľnriluh. ifü Fan-t stlinapiau 1

Vpřilsss vam předávame ds spisu KEPL 2? IMS 324512012 tnzhsdnuti VrEhI'IÍhü süudu v Prase se dne En. května 20145.

Tata rsahsdnuti daručta účashükťun řiaení.

U Prase dne 10.1WĚma 20115

JUDLJiři Kara tags. r. předseda senátu

, a. vasi-:sí ssua v PRAZE za Správní? Whütm em' 140 [HJ Prahas. Ham. Hrdinů 1300 jana Bernd