27 INS 22394/2012mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

27INS 22394/2012 vv .vv-v lvl. lvvl vlvv-vv I-v

B-27 usnesení VS ko, tisková skupina 34460-5/2016

LHŮTA

Lhůta: 07.09.2016

2 VSPH 774-16 zpětvzetí o 2016/05/24 12:44:44 JUDr. šťastný anonymizovano , anonymizovano , IČ: 11345446, ins. správce, ID: Š'Í'ASTNÝJOSE540205 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Šťastný-JUDr. anonymizovano Šťastný, Ševčíkova 38, 34101 Horažďovice, CZ

ID DS: b58yk8y

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

07.06.2016 08:23:16

07.06.2016 08:23:16

07.06.2016 08:23:16 08.06.2016 08:08:28

09.06.2016 08:31 09.06.2016 00:23

Gabriela Korešová 08.06.2016 08:08:28

Zprávu vypravil:

Doručeno:

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Johnová Kateřina

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v v-J 'v-v-v--v-Iluvvunv vlvv-Il lvl vln-vv v l lvvvvv lvu'

27INS 22394/2012 B-27 usnesení VS ko, tisková skupina 34460-5/2016 LHŮTA Lhůta: 07.09.2016

2 VSPH 774-16 zpětvzetí o 2016/05/24 12:44:44 Mgr. Petrlík Dušan, advokát, ID: PETRLÍK 1 Typ DS: PFO_ADVOK

Dušan Petrlík-Mgr. Dušan Petrlík, advokát, Mánesova 11l3b, 37001 České Budějovice, CZ ID DS: hyugmqh

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

07.06.2016 08:23:15

Gabriela Korešová 07.06.2016 09:34:22

Zprávu vypravil: Doručeno:

07.06.2016 08:23:14 07.06.2016 08:23:15

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

07.06.2016 09:34:22 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

08.06.2016 07:54 Kontrolu provedl: Johnová Kateřina

08.06.2016 00:55Spisová značkaz27INS 22394/2012 Identifikace dotazuz34460-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:07.06.2016 07:09 Kontrolu proved JIKorešová Gabriela

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:2 adresátů přístupná DS:2 adresátůAdresátzJUDr. Štastný anonymizovano , nar. TYPľins. ID:ŠTASTNÝJOSE5402 anonymizovano , IČ: 11345446, ins. správce správce Údaje o schránce: typ:PFO_INSSPR 1D DS:b58yk8y Stav DS Přístupná Název DS anonymizovano Šťastný, firma: anonymizovano Šťastný-Insolvenční správce IČ:

Adresa: Ševčíkova /38, 34101 Horažďovice, CZ anonymizovano Adresátzer. Petrlík Dušan, advokát TYPľadvokát IDzPETRLÍK 1 Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK 1D DS:hyugmqh Stav DS Přístupná

Název DS Dušan Petrlík, rodné příjmení: Petrlík, firma: Mgr. Dušan Petrlík, advokát, ev. Č. 13637

IČ: 73628247 Adresa: Mánesova 3b/11, 37001 České Budějovice, CZ nar. 20.07.1980 nepřístupná DS:0 adresátůnově zjištbvána DS pro:0 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátůz toho DS nenalezena proz0 adresátůKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSJICCB Strana 1 z 1 AAM112R