27 INS 12282/2016mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-"Ivlvvll vv." lvl. "Iv-'uvvllvvvv lv

27INS 12282/2016 A-20 JD, tisková skupina 26417-7/2016 LHŮTA Lhůta: 15.08.2016

3 VSPH 1313.2016 změna P0 2016/07/18 13:43:22 Mgr. Karbus Denis, IČ: 45738149, advokát, ID: KARBUS DENI 1 Typ DS: PFO_ADVOK

Denis Karbus-Mgr. DENIS KARBUS, advokát, Hábova 1566/12, 15500 Praha 5, CZ ID DS: 5jj6umj

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 22.07.2016 09:05:54 22.07.2016 09:05:55

Jana Dobrá 26.07.2016 00:12:04

Zprávu vypravil: Doručeno:

22.07.2016 09:05:52 22.07.2016 09:05:55

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

26.07.2016 00:12:04 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 26.07.2016 07:13 Kontrolu provedl:

26.07.2016 00:28

Bartovská KarlaSpisová značkaz27INS 12282/2016 Identifikace dotazuz26417-7/2016

Datum a čas provedení kontroly:21.07.2016 16:39 Kontrolu provedl: Dobrá Jana

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:2 adresátů přístupná DS:2 adresátůTYPľpodnikající IDzHORVÁTHPETR100670 FO

ID DS:pvx9g2b

AdresátzHorváth anonymizovano , anonymizovano , IČ: 15730557, podnikající FO

Údaje o schránce: typzpFO Stav DS Přístupná

Název DS anonymizovano Horváth, firma: anonymizovano Horváth IČ: 15730557 Adresa: 170, 33023 Nýřany, CZ anonymizovano Adresátzer. Karbus Denis, IČ: 45738149, TYPľadvokát IDzKARBUS DENI advokát

Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK ID DS:5jj6umj Stav DS Přístupná2nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:0 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů

z toho DS nenalezena pro:0 adresátů

Konec výpisu----------------------------------------------------------------------

Tisk KSZPCPM Strana 1 z 1

AAM112R151: ,La/ M am L N ř (1.? ď 11;/ ?7.571 . krůrt/fv4/ _ 1/ 3164.5.; /

..si 1 r * 5,4*

/ fa*-/Lsu ci. 1.. došlo vypravenü HH... .212115

2173