27 INS 10994/2010mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

-'-le-'li--v-

27INS 10994/2010 v l 'vv' Il v nv 'VÚV-vv". .vv

P-18-7 JD, tisková skupina 37382-5/2016

LHŮTA

Lhůta: 25.08.2016

3 VSPH 373.2016-změna n 2016/05/19 07:55:27 JUDr. Steininger Martin, IČ: 1400584, advokát, ID: STEININMART 1 Typ DS: PFO_ADVOK

Martin Steininger-JUDr. MARTIN STEININGER, advokátní kancelář, Aloise Jiráska 1367/1, 41501

Teplice, CZ ID DS: pnx4i5u

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

26.05.2016 09:29:22

26.05.2016 09:29:22

26.05.2016 09:38:13

27.05.2016 08:28 27.05.2016 01 :09

Jana Dobrá 26.05.2016 09:38:13

Zprávu vypravil:

Doručeno:

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Bartovská KarlaKONEC VÝPISU

v.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v v '-le-'li--v-vvlle- vlv 'vv' Il lv

Ivvul 'vv-vv I "v

27INS 1099412010 P-18-7 JD, tisková skupina 37382-5/2016 LHŮTA Lhůta: 25.08.2016

3 VSPH 373.2016-změna n 2016/05/19 07:55:27

AGENTURA PRO REVITALIZACI A SPRÁVU PODNIKŮ-ARES, v.o.s., IČ: 26330351, ins. správce, ID: AGENTUR 8

Typ DS: P0

AGENTURA PRO REVITALIZACI A SPRÁVU PODNIKŮ-ARES, v.o.s., Jáchymovská 41/73, 36004 Karlovy Vary, CZ

ID DS: 68djpe7 Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 26.05.2016 09:29:22

Jana Dobrá 26.05.2016 09:49:24

Zprávu vypravil:

Doručeno:

26.05.2016 09:29:22 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

26.05.2016 09:29:22 26.05.2016 09:49:24

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 27.05.2016 08:29 Kontrolu provedl:

27.05.2016 01 :09

Bartovská KarlaKONEC VÝPISU

Spisová značka: Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

27INS 10994/2010 vlnuvv .vv I llvv I vvv 'v' vv. vv 'vv'

P-18-7 JD, tisková skupina 37382-5/2016

LHŮTA

Lhůta: 25.08.2016

3 VSPH 373.2016-změna n 2016/05/19 07:55:27 Hlavní město Praha, IČ: 00064581, ostatní OVM, ID: HLAVNÍ MĚ64581 1

Typ DS: OVM

Číslo věřitele: 15

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, 11000 Praha 1, cz

ID DS: 48ia97h

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

26.05.2016 09:29:24

26.05.2016 09:29:24

26.05.2016 09:44:58

27.05.2016 08:29 27.05.2016 01 :09

Jana Dobrá 26.05.2016 09:29:24

Zprávu vypravil:

Doručeno:

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Bartovská KarIaSpisová značkaz27INS 10994/2010 Identifikace dotazuz37382-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:26.05.2016 08:27

Kontrolu provedl: Dobrá Jana

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů

DS hledána proz3 adresátů

přístupná DS:3 adresátů ověřována pouze přístupnost DS:3 adresátůAdresátzJUDr. Steininger Martin, IČ: 1400584, advokát Údaje o schránce: typzpF0_ADVOK

AdresátzAGENTURA PRO REVITALIZACI A SPRÁVU PODNIKŮ-ARES, v.o.s., IČ: 26330351, ins. správce Údaje o schránce: typzpo

IČ: 26330351

Adresa: Jáchymovská 73/41,

Adresát: Hlavní město Praha, IČ: 00064581, ostatní OVM Údaje o schránce: typ:0VM Název DS firma: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

IČ: 00064581

Adresa: Mariánské náměstí 2/2,TYPľadvokát ID DS:pnx4i5u Typľins. správce

ID DS:68djpe7

36004 Karlovy Vary, CZ

ID:STEININMART

Stav DS Přístupná IDzAGENTUR

Stav DS Přístupná

Název DS firma: AGENTURA PRO REVITALIZACI A SPRAVU PODNIKŮ-ARES, V.O.S.

Typľostatní OVM IDzHLAVNÍ MĚ64581

ID DS:48ia97h llOOO Praha l, CZ

Stav DS Přístupnánepřístupná DS:O adresátů

nově zjištbvána DS prO:O adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů

z toho DS nenalezena pro:O adresátů

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSZPCPM Strana 1 z 1

AAM112R

.15:1 k; yg ah ?Míry 942 mfjłb/ 0 /EI/ 0stHNÍ snun v rm úsek ínsnlvsnčnihn snudnichrí 1.411 na Praha 4, Nám. Hrdinů 130DKSPL s? !NS :0944/2010 3 'FSPH 373120164*: EHS Krajský süud v Plsni Veleslsvinüvaäfąü 3M

Vpřilnss Vám předáváms ds spisu ESPL s? INS lnnąąfsslü rüshsrinuti Vrchnihü srandu v Prase :s dne 13. května sms.

Tsts mshüdnuti dsručts účastníkům řízení.

"Ir" Prase dne 19. května 21315

JUDrJindřisII Havlnvec, v. r. předseda senátu

ł y; J 'UHEle ssus v PRAEE Za EPI'H'lr-'TIŮEÍ .hÚtÚľEHII HID DI] F'mhir až, 'dům' Hrdlnů 1300 Man-::lákavé 'rat aWill/WM

Soud. HE u Plzni

DIE-slu: 23.05.3115 00:21 Pas-i. stran/Isler 1m Fun-:Il stlJrI-üllisu-1