26 Nd 75/2002
Datum rozhodnutí: 09.04.2002
Dotčené předpisy:
26 Nd 75/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň JUDr. Hany Müllerové a Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc. v právní věci žalobce R. Š., proti žalovanému P. K., o náhradu škody, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 33 C 146/2001, o přikázání věci Okresnímu soudu v Berouně z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 33 C 146/2001, se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Berouně.

Podle § 169 odst. 2 o.s.ř. usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 9. dubna 2002

JUDr. Miroslav Ferák, v.r.

předseda senátu