26 Nd 71/2013
Datum rozhodnutí: 23.04.2013
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.
26 Nd 71/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Pavlíny Brzobohaté ve věci žalobce J. M. , zastoupeného JUDr. Antonínem Pavlínem, advokátem se sídlem Nový Jičín, Jiráskova 1065/16, proti žalovanému O. K. , zastoupenému Mgr. Tomem Káňou, advokátem se sídlem Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 6, o zaplacení 143.995,- Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 5 Cm 145/2011, o návrhu žalobce na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 5 Cm 145/2011 se podle § 12 odst. 2 o. s. ř. přikazuje Krajskému soudu v Ostravě. V souladu s ustanovením § 169 odst. 2 o.s.ř. neobsahuje usnesení odůvodnění, neboť se zcela vyhovuje návrhu, který podal žalobce jako účastník řízení a žalovaný tomuto návrhu neodporoval (resp. s ním vyslovil souhlas).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 23. dubna 2013 Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc.
předsedkyně senátu