26 Nd 422/2012
Datum rozhodnutí: 28.05.2013
Dotčené předpisy: § 12 o. s. ř.
26 Nd 422/2012
U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc. a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Jitky Dýškové ve věci projednání dědictví po D. Č., posledně bytem P. 7, D. 1248/59, za účasti 1) M. M., bytem S., N. 186, a 2) V. Č., bytem S., K. n. 831, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 7 pod sp.zn. 22 D 51/2012, o návrhu na přikázáni věci podle ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř., takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 7 pod sp.zn. 22 D 51/2012, se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu ve Zlíně.


Usnesení neobsahuje odůvodnění, neboť se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o.s.ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. května 2013
Doc. JUDr. Věra K o r e c k á, CSc.
předsedkyně senátu