26 Nd 405/2016
Datum rozhodnutí: 17.01.2017
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31.12.201326 Nd 405/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudců JUDr. Jitky Dýškové a JUDr. Miroslava Feráka ve věci dědictví po M. H. , zemřelé 8. srpna 1990, vedené u Okresního soudu v Berouně pod sp. zn. 24 Nc 474/2016, o návrhu na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:


Věc vedená u Okresního soudu v Berouně pod sp. zn. 24 Nc 474/2016 se podle § 12 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (čl. II bod 3 zákona č. 293/2013 Sb.), přikazuje Okresnímu soudu v Náchodě.
V souladu s ustanovením § 169 odst. 2 o. s. ř. není usnesení odůvodněno, neboť se zcela vyhovuje návrhu, kterému nikdo neodporoval.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. ledna 2017


JUDr. Pavlína Brzobohatá
předsedkyně senátu