26 Nd 403/2012
Datum rozhodnutí: 13.03.2013
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.
26 Nd 403/2012


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudkyň Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a JUDr. Jitky Dýškové v právní věci žalobkyně G. H. , proti žalované PPF B1 B.V., s. r. o., se sídlem v Nizozemí, Strawinskylaan 933, WTC, Twr B, Amsterodam 1077XX, zastoupené JUDr. Vladimírem Muzikářem, advokátem se sídlem v Brně, Havlíčkova 127/13, o zrušení rozhodčího nálezu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 28 C 188/2012, o návrhu na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 28 C 188/2012 se podle § 12 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, přikazuje Okresnímu soudu v Opavě.

V souladu s ustanovením § 169 odst. 2 o. s. ř. usnesení není odůvodněno.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. března 2013
JUDr. Pavlína B r z o b o h a t á, v. r.
předsedkyně senátu