26 Nd 401/2016
Datum rozhodnutí: 23.01.2017
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.26 Nd 401/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Jitky Dýškové a soudců JUDr. Pavlíny Brzobohaté a JUDr. Miroslava Feráka ve věci dědictví po V. P. , vedené u Okresního soudu v Jindřichově Hradci pod sp. zn. 23 D 48/2016, o přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Jindřichově Hradci pod sp. zn. 23 D 48/2016 se podle § 12 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu ve Svitavách.

V souladu s ustanovením § 169 odst. 2 o. s. ř. ve znění účinném od 1. 1. 2014 neobsahuje usnesení odůvodnění, neboť se zcela vyhovuje návrhu, kterému nikdo neodporoval.

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 23. ledna 2017

JUDr. Jitka Dýšková
předsedkyně senátu