26 Nd 385/2015
Datum rozhodnutí: 26.01.2016
Dotčené předpisy: § 169 odst. 2 o. s. ř.26 Nd 385/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň JUDr. Pavlíny Brzobohaté a JUDr. Jitky Dýškové ve věci dědictví po ak. mal. L. F. , zemřelému 19. července 2015, vedené u Okresního soudu v Lounech pod sp. zn. 35 D 779/2015, o návrhu na delegaci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Lounech pod sp. zn. 35 D 779/2015 se podle § 12 odst. 2 o. s. ř. přikazuje k projednání a rozhodnutí Městskému soudu v Brně.

Odůvodnění:

V souladu s ustanovením § 169 odst. 2 o. s. ř. neobsahuje usnesení odůvodnění, neboť se jím zcela vyhovuje návrhu dcery zůstavitele K. F., kterému nikdo neodporoval.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. ledna 2016
JUDr. Miroslav Ferák předseda senátu