26 Nd 345/2007
Datum rozhodnutí: 29.08.2007
Dotčené předpisy:
29Nd345/2007

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Štenglové a soudců Mgr. Petra Šuka a JUDr. Hany Gajdziokové ve věci projednání dědictví po P. P., zemřelém, za účasti pozůstalé manželky H. P., a pozůstalých dcer A. P., a L. P., , obou zastoupených D. S., vedené u Okresního soudu v Příbrami pod sp. zn. 25 D 314/2007, o návrhu pozůstalé manželky na přikázání věci z důvodů vhodnosti jinému soudu, takto:

Věc, vedená u Okresního soudu v Příbrami pod sp. zn. 25 D 314/2007, se podle § 12 odst. 2 občanského soudního řádu přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Šumperku.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. prosince 2007

JUDr. Ivana Š t e n g l o v á

předsedkyně senátu