26 Nd 333/2015
Datum rozhodnutí: 02.11.2015
Dotčené předpisy: § 12 odst. 3 o. s. ř., § 12 odst. 2 o. s. ř., § 169 odst. 2 o. s. ř.26 Nd 333/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Aleše Zezuly v právní věci žalobce M. P. , zastoupeného JUDr. Michalem Filoušem, advokátem se sídlem v Olomouci, Ostravská č. 501/16, proti žalované DACHI s. r. o. sídlem v Praze 10, Na Výsluní č. 201/13, identifikační číslo osoby 26821176, zastoupené Mgr. Pavlem Andrlem, advokátem se sídlem v Přerově, Kratochvílova č. 64/43, pro 7 700 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 59 C 338/2015, o přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 59 C 338/2015, projedná a rozhodne Okresní soud v Olomouci.

Odůvodnění:

Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. listopadu 2015

JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu