26 Nd 332/2015
Datum rozhodnutí: 05.11.2015
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.26 Nd 332/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Aleše Zezuly ve věci pozůstalosti po E. K., zemřelé 10. května 2015, vedené u Okresního soudu v Tachově pod sp. zn. 15 D 279/2015, o návrhu na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Tachově pod sp. zn. 15 D 279/2015 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu ve Frýdku - Místku.

Odůvodnění:

Podle § 169 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, usnesení nemusí obsahovat odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu dcery zemřelé, jemuž nikdo neodporoval (druhá dcera zůstavitelky vyslovila souhlas).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 5. listopadu 2015
JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D. předsedkyně senátu