26 Nd 328/2013
Datum rozhodnutí: 19.11.2013
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.26 Nd 328/2013 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudců JUDr. Jitky Dýškové a JUDr. Miroslava Feráka ve věci žalobce Ing. K. Č. , bytem v B., zastoupeného JUDr. Romanem Krmenčíkem, advokátem se sídlem v Pardubicích, třída Míru 92, proti žalované MUDr. Z. O. , trvale bytem v B., zastoupené Mgr. et Mgr. Kamilou Mesiarkinovou, advokátkou se sídlem v Brně, Orlí 708/36, o 60.624,70 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 21 C 81/2013, o návrhu na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto: Věc vedená u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 21 C 81/2013 se podle § 12 odst. 2 o. s. ř. přikazuje k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 6. V souladu s ustanovením § 169 odst. 2 o. s. ř. usnesení není odůvodněno.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 19. listopadu 2013 JUDr. Pavlína Brzobohatá předsedkyně senátu