26 Nd 280/2015
Datum rozhodnutí: 02.09.2015
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.26 Nd 280/2015 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Jitky Dýškové a soudců JUDr. Pavlíny Brzobohaté a JUDr. Miroslava Feráka ve věci žalobkyě GE Money Bank, a.s. , se sídlem v Praze 4, Vyskočilova 1422/1a, IČO 25672720, proti žalovaným 1) A. B. , D., 2) J. B. , B., zastoupeným JUDr. Tomášem Krejčím, advokátem se sídlem v Brně, Špitálka 434/23b, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 44 C 89/2015, o přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 44 C 89/2015 se podle § 12 odst. 2 o. s. ř. přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu Brno-venkov.

V souladu s ustanovením § 169 odst. 2 o. s. ř. ve znění účinném od 1. 1. 2014 neobsahuje usnesení odůvodnění, neboť se zcela vyhovuje návrhu, kterému nikdo neodporoval (shodně se k němu připojili všichni účastníci řízení).
Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 2. září 2015
JUDr. Jitka Dýšková
předsedkyně senátu