26 Nd 276/2015
Datum rozhodnutí: 17.09.2015
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.26 Nd 276/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D. a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Aleše Zezuly ve věci pozůstalosti po F. F., zemřelém 18. února 2015, posledně bytem v P., vedené u Okresního soudu Plzeň-město pod sp. zn. 29 D 331/2015, o návrhu na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu Plzeň-město pod sp. zn. 29 D 331/2015 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Třebíči.

Odůvodnění:


Podle § 169 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, usnesení nemusí obsahovat odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu bratra zemřelého, jemuž nikdo neodporoval (sestra zůstavitele a dcera po zemřelém bratru zůstavitele vyslovily souhlas).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. září 2015 JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu